Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Κίτρινο παπάκι

Πέντε παπάκια, παπάκια μικρά
πηγαν μια βόλτα πολύ μακριά
κι η πάπια μαμά τους φωνάζει κουά-κουά
μα τέσσερα μόνο γυρίσαν παπιά

τέσσερα παπάκια, παπάκια μικρά
πηγαν μια βόλτα πολύ μακριά
κι η πάπια μαμά τους φωνάζει κουά-κουά
μα τρία μόνο γυρίσαν παπιά

τρία παπάκια, παπάκια μικρά
πηγαν μια βόλτα πολύ μακριά
κι η πάπια μαμά τους φωνάζει κουά-κουά
μα δύο μόνο γυρίσαν παπιά

δύο παπάκια, παπάκια μικρά
πηγαν μια βόλτα πολύ μακριά
κι η πάπια μαμά τους φωνάζει κουά-κουά
μα ενα μόνο του ήρθε κοντά

ενα παπάκι, παπάκι μικρό
πήγε μια βόλτα ψηλά στο βουνό
η πάπια μαμά του φωνάζει κουα-κουά
κανένα παπάκι δε γύρισε πια

κι ο πάπιος μπαμπάς τους φωνάζει κουά-κουά
και να τα παπάκια γυρίσαν παιδιά

τέσσερα κι ένα κάνουν πέντε
τρία και δύο κάνουν πέντε
δύο και τρία κάνουν πέντε
ένα και τέσσερα πέντε παπιά